U Vašinů 29.06.2019

Na čepu:

Albrecht (světlý ležák) 12°
Falkon Sourberry Coffe sour ale 11°
Chomout Single Hop Ale (Olicana) 13°
Albert Šalina 11°

V případě hojné účasti narazíme další samospád!