U Valáška 30.04.2019

Dnes na čepu:

14° IPA
14° Čokoládový Leoš – ČokoIPA
10° Kabrón
12° Kabrón