U Valáška 25.04.2019

Dnes na čepu:

12° Borůvkový ležák
12,5° „Knajp Rajdr“ APA
10° Kabrón
14° Weizenbock