U Valáška 21.05.2019

Dnes na čepu:

11° Vsacan
12° Světlý ležák
12° Borůvkový ležák
17° Zbořená ovca