U Valáška 19.01.2019

Dnes na čepu:

11° Vsacan
12° světlý ležák
13° Pumpkin ALE Chichotavá dýně
17° Zbořená ovca