U Valáška 14.12.2018

Dnes na čepu:

11° Vsacan
17° Zbořená ovca
12° světlý ležák Kabrňák z kočovného pivovaru Kozi
13° Bruneta z kočovného pivovaru Rodák