U Valáška 12.10.2017

Dnes na čepu z pivovaru Valášek:

11° Vsacan
12° Světlý ležák
17° Zbořená ovca

Ochutnávka:

14° Indian Amber Lager Květnický Rodák – z kočovného pivovaru Rodák

Připravujeme:

– z pivovaru Valášek:
12° Borůvkový ležák
13° Polotmavý ležák
14° IPA