U Valáška 12.01.2017

Dnes na čepu:

11° Vsacan
12° Borůvkový ležák
13,5° Vídeňský ležák
14° IPA