U Valáška 09.12.2016

Dnes na čepu:
11° Vsacan
12° Světlý ležák
12° Borůvkový ležák
12° Single Hop Ale

Dále připravujeme:
12° Višňový ležák
12° Mandlový ležák
14° I.P.A.
13,5° Vídeňský ležák