U Valáška 03.11.2016

Dnes na čepu:
11° Vsacan
12° Světlý ležák
12° Mandlový ležák
14° I.P.A. s žitem

Dále připravujeme:
12° Single Hop Ale
12° Borůvkový ležák

Těšíme se na vaši návštěvu!