U Tekutého chleba 28.03.2017

Na čepu:

Holendr 10 IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek Premiant)
Břevnov 12° IBU 45 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Zichovec Mosaic Ale 12° IBU 40 (Mosaic, Sládek)
Frankies APPA 13° (Crystal, Mosaic)
Matuška Raptor IPA 15° IBU 60
(Cascade, ŽPČ, Premiant, Amarillo)