U Tekutého chleba 27.12.2016

Na čepu:

Holendr 10°
Mordýř 11,6°
Malesov 12°
Matuška Apollo Galaxy 13°(Citra, Galaxy, Apollo)
Potštejn Zlatý prasátko 13°(špaldový US hoppy saison)
Malešov IPA 14° (Amarillo, Cascade, Centennial, Citra)