U Tekutého chleba 27.05.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Mordýř 11° (ŽPČ, Sládek)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Radniční Jiskra 10,5° IBU 75 (Cascade, Chinook)
Matuška Rocky IBU 60 (Cascade, ŽPČ, Premiant, Amarillo)