U Tekutého chleba 27.01.2019

Na čepu:

Cobolis 10° (Premiant, ŽPČ)
Mordýř 11° (ŽPČ, Sládek)
Kamenice 12° IBU 35 (Premiant, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Kamenice Tanker APA 10° IBU 30 (Galena, Mosaic, Motueka)
Matuška Apollo Galaxy (Citra, Apollo, Galaxy)