U Tekutého chleba 26.10.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Břevnov Benedict 12° IBU 45 (ŽPČ)
Frýdlant Ducis Astrologus India Black Ale 17°
(Citra, Simcoe, Summit)
Matuška Raptor IPA 15° IBU 60
(Cascade, ŽPČ, Premiant, Amarillo)