U Tekutého chleba 25.02.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Holendr 11° IBU 48 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Frankies Frank APPA 13° (Crystal, Mosaic)
Matuška Apollo Galaxy (Citra, Apollo, Galaxy)