U Tekutého chleba 24.05.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Továrna Slaný Kruták 12° IBU32 (Premiant, Sládek. ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Mordýř Red Eagle APA 12,5° (Herkules, Summit, Mosaic)
Matuška California IBU 45 (Cascade, ŽPČ)