U Tekutého chleba 24.04.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Frýdlant 11° IBU 35 (miluju chmel Vital)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Apollo Galaxy 13° (Citra, Galaxy, Apollo)
Malešov IPA 14° IBU 73,5
(Amarillo, Cascade, Centennial, Citra)