U Tekutého chleba 23.11.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Kyjovský pivovar 12° (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Zlatá raketa IPA 17° IBU 67
(Citra, Amarillo, Columbus)
Potštejn Clock APA 12° IBU 35 (Simcoe, Cascade)
Antoš Miláček 12° Corri Pale Ale