U Tekutého chleba 23.10.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Mordýř 12° (Sládek, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Tropical Rocket IPA 17° IBU 67
(Comet, El Dorado, Citra, Amarillo)
Rodák Květnický rodák India Amber Lager 14° IBU 40
(Summit, Mosaic)