U Tekutého chleba 23.09.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Mazák 11° extra chmelený BU 44 (Magnum, Agnus, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Potštejn Clock APA 12° IBU 35 (Simcoe, Cascade)
Matuška Eldorado 13°(Apollo, El Dorado, Citra)
Cornel SMA (Columbus, Citra, Cascade)