U Tekutého chleba 19.11.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Raptor IPA 15° IBU 60
(Cascade, ŽPČ, Premiant, Amarillo)
Mordýř Kurtizána IPA 13,5° (Hercules, Summit, Mosaic)