U Tekutého chleba 19.10.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Frankies 11° (ŽPČ)
Tišnov Tišnovan 12° (ŽPČ, Sládek)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška California 12° IBU 45 (Cascade, ŽPČ)
Hendrych H 16 IBU 63 EPM 16,7°