U Tekutého chleba 19.02.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Frankies 11° (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Radniční Single Hop Ale IBU 42 (Waimea)
Matuška California IBU 45 (Cascade, ŽPČ)
Frýdlant IPA 15° IBU 62 (Cascade, Citra)