U Tekutého chleba 18.09.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 35 (ŽPČ)
Frýdlat 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Břevnov Benedict 12° IBU 45 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Mordýř Red Eagle APA 12,5° (Herkules, Summit, Mosaic)
Matuška Summer Ale 12°(Equinox, Citra)