U Tekutého chleba 18.09.2016

Na čepu:

Malešov 12°
Mordýř 12°
Hendrych H11 EPM 11,8° IBU 52
Permon P.A.P.A IBU 45 (Chinook, Amarillo)
Antoš Amber Ale 14°