U Tekutého chleba 18.06.2019

Na čepu:

Kozi 10° IBU 29 (Magnum, ŽPČ)
Holendr 11° IBU 48 (Sládek, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Kamenice 12° IBU 35 (Premiant, ŽPČ)
Potštejn Clock APA 12 IBU 35 (Simcoe, Cascade)
Antoš NENE! NEIPA 13° (Amarillo, Citra, Columbus, Mosaic)