U Tekutého chleba 17.10.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Permon P.I.P.A 14° IBU 55 (Chinook, Cascasde)
Potštejn Twist American Red IPA 14° IBU 60 (Citra, Centennial)