U Tekutého chleba 17.07.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Permon Cryo Hop Simcoe APA 13° IBU 62 (Simcoe)
Potštejn Twist IPA 14° IBU 60 (Citra, Centennial)