U Tekutého chleba 16.09.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Frýdland 11° IBU 35 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Summer Ale 12°
(Equinox, Citra, slad český plzeňský, pšeničný)
Nomád – Permon Zaříkávač chmele IPA 17° IBU 100
(Amarillo, Cascade, Centennial, Columbus)
Potštejn Goldie 11°IBU 15 (Weizenbier)