U Tekutého chleba 13.02.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Mordýř 11° (ŽPČ, Sládek)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Apollo Galaxy 13° (Citra, Galaxy, Apollo)
Potštejn American Red IPA 14° IBU 60 (Centennial, Citra)