U Tekutého chleba 12.10.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Potštejn Fresh Hop Ale IBU 35 (Czech Cascade)
Radniční Single Hop Ale 12,7° IBU 42 (Rakau)
Frýdlant IPA 15° IBU 62 (Cascade, Citra)