U Tekutého chleba 11.05.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Hendrych H 11 EPM 11,8° IBU 52 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Permon Cryo Hop Citra APA 13° IBU 62
(vymražovaný chmel Citra)
Potštejn Nakuoření HUZ Rauchweizen
(slady nakuřované dubovým a bukovým dřevem)
Falkon Nightstalker Black IPA 16° IBU 50
(Magnum, Simcoe, Centennial)