U Tekutého chleba 10.10.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Břevnov Benedict 12° IBU 45 (ŽPČ)
Matuška Eldorado 13° (Apollo, El Dorado, Citra)
Břevnov IPA 15° IBU 50 (Summit, Saphir, Citra, Chinook)