U Tekutého chleba 07.12.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Sternberg Vídeňský ležák 11,8° IBU 33 (ŽPČ, Sládek)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Potštejn Hektor + 16° Helles Bock IBU 29 (ŽPČ)
Matuška California 12° IBU 45 (Cascade, ŽPČ)
Frýdlant Irish Stout Morion 17° IBU 47 (Fuggles, East Kent Golding)