U Tekutého chleba 07.04.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU30 (ŽPČ)
Mordýř 11° (ŽPČ, Sládek)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Zichovec Veizenbock 17° IBU 15 (Magnum)
Matuška California 12° IBU 45 (Cascade, ŽPČ)
Ostravice Beskydské hořké 14° (Amarillo, Cascade, Citra, Bravo)