U Tekutého chleba 06.05.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Premiant, Sládek)
Břevnov Benedict 12° IBU 45 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Třebíč Single Malt Ale 12° (Columbus, Citra, Cascade)
Matuška Raptor IPA 15° IBU 60
(Cascade, ŽPČ, Premiant, Amarillo)
Pivečka,APA 12° IBU 45 (Crystal, Chinook)