U Tekutého chleba 06.03.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Břevnov 12° IBU 42 – 45 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Tropical Rocket IPA 17° IBU 67
(Comet, El Dorado, Citra, Amarillo)
Malešov IPA 14° IBU 73,5 (Amarillo, Cascade, Centennial, Citra)