U Tekutého chleba 05.10.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Frýdlant 11° IBU 35 (Nordbrauer, ŽPČ)
Břevnov Benedict 12° IBU 45 (ŽPČ)
Mordýř 12° (ŽPČ, Sládek)
Matuška Raptor IPA 15° IBU 60
(Cascade, ŽPČ, Premiant, Amarillo)
Potštejn No Idols! E.S.B. 14°
(East Kent Golding, burtonská voda)
Permon Fresh Hop Ale 13° IBU 50 (Cascade Fresh, Columbus)