U Tekutého chleba 04.03.2017

Na čepu:

Holendr 10° IBU 40 (Vital, ŽPČ, Sládek, Premiant)
Břevnov 12° IBU 42 – 45 (ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Mordýř Red Eagle APA 12,5° (Herkules, Summit, Mosaic)
Matuška Tropical Rocket IPA 17° IBU 67
(Comet, El Dorado, Citra Amarillo)