U Tekutého chleba 01.11.2016

Na čepu:

Holendr 10°
Mazák 11,8° extra chmelený IBU 44 (Magnum, Agnus, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38
Radniční Volvox Globator 12° India Pale Lager
Matuška California (Cascade, ŽPČ) IBU 45