U Tekutého chleba 01.10.2017

Na čepu:

Potštejn Hektor 10° IBU 30 (ŽPČ)
Mazák extra chmelený 11° IBU 44
(Magnum, Agnus, ŽPČ)
Malešov 12° IBU 38 (ŽPČ)
Matuška Apollo Galaxy 13° (Citra, Galaxy, Apollo)
Radniční Jiskra 10,5° IBU 75 (Cascade, Chinook)