Pivnice U Rumlíka 27.09.2017

Pokud někdo zůstal v Praze, nechť zaskočí…

10° Kout
11° Vévoda
12° Rataj 4x chm.
12° Kout na Šumavě
13° Albrecht Philipp APA