Pivnice Kovadlina U lázní 25.04.2017

Dnes na čepu z pivovaru Matuška 13° Apollo Galaxy a 15° IPA Raptor.