Pivnice Kovadlina U lázní 20.11.2016

Na čepu 17° Zlatá raketa a 12° California z pivovaru Matuška.