NUBEERBAR 26.03.2019

Dnes je na čepu naraženo:

CALIFORNIA 12° / MATUŠKA / ALK 5.3 % (APA)
MOSAIC ALE 12° / ZICHOVEC / ALK 5.5 % (APA)
MOSAIC ALE 12° / ZICHOVEC / ALK 5.5 % (APA)