Kovadlina U lázní 20.09.2018

Dnes na čepu:

Matuškovo Eldorado a Apollo Galaxy