Kovadlina U lázní 15.05.2019

Dnes na čepu:

Březňák 10, 11, 12
Matuška California 12
Matuška Apollo Galaxy 13
Rebel IPA 16