Hluchá zmije 30.04.2015

Dnes je na čepu:

Single Hop Ale 12 Vital (Radniční pivovar, Jihlava)
Záviš 12 filtrovaný ležák (Polička)
Albrecht 12 nefiltrovaný ležák (Frýdlant)
Eliška 13 tmavý special (Polička)