Bar Vesna 28.05.2019

Na ejlí pípu přistál TŘEBÍČ single malt ALE 12°. Vedle něj poslední půlsud BŘEVNOVA nefiltr. 12°, KOUT 10° a na poslední pípě je nefiltr. 11° z NÁCHODA.